NRK og "Hestkuken fra Hemnes".

Dette er tittelen på en radiodokumentar Espen Toresen har laget for NRK P2.
I forbindelse med opptakene så ble Toresen utsatt for en meget ublid episode inne i Rana Blads lokaler. Sjefsredaktør Kirsti Nielsen blir intervjuet og spurt om hvorledes det står til med ytringsfrihetens kår i RB. Dette spørsmål stresser tydeligvis Kirsti Nielsen. Det fører til at lydnivået på en noe opphisset sjefsredaktør tiltar i en slik styrke at avisens mannlige nyhetsredaktør ankommer uanmodet og meddeler kort, og ikke til å misforstå, at intervjuet er over. Toresen blir ”kastet” på dør med ordene ”KEM FAEN E DU, REIS TIL HELVETE”.
Dette er en episode som forteller at den presse etiske standard i Rana Blad ikke er så høy som det Rana Blads direktør og sjefsredaktør Kirsti Nielsen ynder å fremheve om sin avis. Som medlem av PFU så skulle Kirsti Nielsen heller ha svart på Espen Toresen sine spørsmål i stedet for å legge seg på magen for nyhetsredaktørens noe fyrige og litt pitbullaktige adferd.
NRK har i etterkant nektet Espen Toresen å ta med denne episoden i sin radiodokumentar. En avgjørelse som ikke er til å forstå. Jeg vet at PFU medlem, administrerende direktør og sjefsredaktør Kirsti Nielsen har kjempet hardt og lenge for at episoden ikke skulle spilles på radio. Jeg lurer på hvilken rolle hos Kirsti Nielsen det er som har ”skremt” den kvinnelige NRK ledelse til å forby Toresen å ha denne åndelige volds episode med i sitt program. Dersom NRK bedriver en form for kvinnesaks motivert kameraderi så er det svært uheldig og bør påtales. Dersom Kirsti Nielsen misbruker hemmelige opplysninger om andre redaksjoner som hun har fått tilgang til gjennom rollen som PFU medlemm i utpressing øyemed, så bør hun sparkes rett ut av organisasjonen.
Det er skadelig for tilliten til journalistyrket at en programskaper skal kunne bli tvunget til å redigere bort faktahendelser bare fordi det er mindre flatterende opplysninger om noen journalistkollegaer som blir dokumentert.
Jeg synes NRK bør ta selvkritikk på det inntrufne.

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen.
Formann i Nordland Samfunnsparti.

Vist 249 ganger. Følges av 1 person.
Annonse